Stichting PeddelPraat kanotochten en activiteiten

De Stichting PeddelPraat organiseert kanotochten en andere activiteiten op kanogebied en geeft zes maal per jaar het blad "PeddelPraat", `blad voor kanovaarders' uit. Het blad informeert u over de verschillende activiteiten van PeddelPraat. Verder leest u hierin verslagen van gevaren PeddelPraattochten, individuele kanotochten, tips en wetenswaardigheden en artikelen die met kanovaren te maken hebben.

Toertochten
De Toercommissie van PeddelPraat organiseert zeer regelmatig (ongeveer eenmaal in de veertien dagen) een toertocht in het weekend en bovendien daar tussendoor tochten op dinsdag of donderdag, voor VUTters en alle anderen die op een doordeweekse dag in de gelegenheid zijn te gaan kanoen. De toertochten zijn toegankelijk voor alle PeddelPraters van jong tot oud. Ook hier geldt het motto: met elkaar, niet tegen elkaar. De afstand van toertochten varieert van ca. 15 tot 30 km. Toertochten worden gevaren op verschillende plaatsen in het land en zijn dan ook zeer afwisselend wat betreft landschap en omstandigheden, maar...altijd gezellig!!! De tochten worden daadwerkelijk in groepsverband gevaren. Hier geldt: samen uit, samen thuis ! Behalve eendaagse tochten worden er ook af en toe (lange) weekends georganiseerd. Vaste programma-onderdelen zijn bijvoorbeeld het Pinksterkamp, op een jaarlijks wisselende locatie, en het Najaarskamp in de Weerribben en sinds enkele jaren een 4-daagse Frieslandtocht..

Bron / Website: www.peddelpraat.nl

Submenu pagina's & links