Beleef het avontuur in Glaskogen! www.Arvika.se

Als u graag in de bossen ronddwaalt, een enthousiast visser bent, met de kano erop uit wilt trekken of wanneer u zich aangetrokken voelt tot dieren en de vrije natuur, dan is een bezoek aan Glaskogen voor u het hoogtepunt van het jaar. Glaskogen is een natuurreservaat in het westen van de Zweedse provincie Varmland. Deze streek is een van de mooiste van Varmland en de flora en fauna zijn er rijk en afwisselend: tientallen kilometers lange zwefpaden en waterwegen, zowel veer lange als zeer korte tochten, doorkruisen het hele gebied. Hier vindt u uw eigen dromerig meertje om te vissen of te zwemmen. Als het tijd is om te gaan slapen na alle belevenissen van de dag, wordt u de gelegenheid geboden om te overnachten in een van de vele huisjes voor dat doel bestemd of een afgeschermde plek kompleet met de mogelijkheid om te grillen. En er is geen gevaar voor gedrang in het bos. Het hele reservaat strekt zich uit over 28.000 ha, met ongeveer 300 km zwerfpaden. Wilt u een stukje van uw leven in de wildernis doorbrengen, dan is Glaskogen de aangewezen plaats bij uitstek! Een goede raad voordat u erop uittrekt: koop de kaart van Glaskogen! Neem die op uw tocht mee, dan vindt u makkelijk de juiste weg naar al de windschutten, huisjes, badplekjes en al wat verder bezienswaardig is. Deze kaart is verkrijgbaar bij de gewestelijke toeristenbureaus, en natuurlijk rechtstreeks van het kantoor van de Stichting Glaskogen. Maakt u deel uit van een tamelijk grote groep die naar Glaskogen wit, laat dan de Stichting Glaskogen weten waar u denkt te verblijven. Op die manier kan vermeden worden meerdere groepen gelijktijdig op dezelfde plek te hebben. De Stichting Glaskogen bereikt u via de gemeente Arvika, telefoon 0570-816 00. In de zomer eveneens te Lenungshammar, telefoon 0570-440 70.

Attentie voor de bomenkap

In Glaskogen is een modern ingericht bosbouwbedrijf. Let er op dat het verboden is zich te begeven op de plaatsen waar de bomen geveld worden. Dat kan levensgevaarlijk zijn! Bedenk ook dat de vrachtwagens bewegingsruimte nodig hebben om vrij te kunnen manouvreren en hout te laden. Parkeer dus niet aan de kant van de weg of op de verbrede delen van de weg die bestemd zijn voor het keren van die vrachtwagens, maar zet uw auto op een van de parkeerplaatsen naast de informatieborden binnen het gebied. Tergelijkertijd kunt u kennis nemen van de informatie die nuttig veer u zou zijn tijdens uw zwerftocht.

De droom van de kano-liefhebber

Het is een belevenis om de talrijke waterwegen van Glaskogen met een kano te bevaren. Het meest indrukwekkend zijn vanzelfsprekend de meren Stora Gla, 0vre Gla en Algsjon, maar er zijn oak kleinere meren en bosmeertjes. In het zuidwestelijk gedeelte van het resevaat is een bijzondere paddelwatenweg met aanlegplaatsen. De loop van deze paddelwaterweg staat op de kaart van Glaskogen uitgestippeld.

Rusten na de belevenissen van de dag

Begeeft u zich op een lange tocht, dan kunt u de nacht doorbrengen in een van de huisjes van de Stichting Glaskogen. Natuurlijk kunt u oak uw eigen tent opslaan of een windschut kiezen! Vergeet niet dat u een Glaskogstoegangskaart (Glaskogskortet) dient te kopen. De huisjes voor ovemachting vindt u gemakkelijk met behulp van de kaart van Glaskogen. De huisjes zijn het hele jaar door toegankelijk en zijn erg eenvoudig ingericht. Neem dus slaapzak en kookgerei mee. Vergeet niet dat het huisje niet van u is! U moet ook plaats overlaten aan de andere trekkers. Daarom mag u niet meer dan twee opeenvolgende dagen in hetzelfde huisje verblijven. Neem de voorschriften in acht, die in de huisjes te lezen zijn. 0p die manier kunnen allen hun dagen in het reservaat op prettige wijze doorbrengen.

De kampeerplaatsen zijn er voor uw gemak

In het hart van Glaskogen ligt Lenungshammar, een gehucht met ong. 30 inwoners. Hier vindt u een kampeerterrein veer caravans en tenten, dat u als uitgangspunt kunt gebruiken veer uw tochten door de bossen. Lenungshammar is namelijk het uitgangspunt van de verschillende zwerfpaden, die zich over het hele gebied vertakken. Na de vermoeienissen van de dag kan het prettig zijn een bezoek te brengen aan het badhuis van het gehucht, een douche of een saunabad te nemen, of zijn sokken te wassen! In Lenungshammar bevinden zich eveneens de enige winkel en de enige openbare telefooncel van het hele gebied. De informatiecentrale van de Stichting Glaskogen te Lenungshammer is gedurende het hele zomerseizoen geopend.

Beproef uw geluk bij het vissen

Het natuurreservaat Glaskogen biedt met zijn 80 meren en meertjes buitengewone mogelijkheden tot baden en vissen. De keuze is vrij. Zoek uw eigen meertje uit om heerlijk uit te rusten! We kunnen ook op zuiver en helder water trots zijn, alhoewel hier, zoals op vele andere plaatsen, de verzuring op de loer ligt. Tot nu toe zijn de verenigingen veer viswaterverzorging erin geslaagd de verzuring van de meren en meertjes tegen te gaan. Hier bijten baars, snoek, blankvorn, marene en aal aan. In sommige meertjes vindt men zelfs zalmforel en forel. Veel geluk bij het vissen! Vergeet niet dat de Glaskogs-toegangskaart (Glaskogskortet) of een visvergunning nodig is om hier te mogen vissen!

Planten en dieren bestuderen

In het mooie, wilde natuurreservaat Glaskogen vindt men een rijke flora en fauna. Maakt u een lange tocht, dan kunnen we u haast zeker beloven dat u minstens een eland zult aantreffen. Reeen, hazen, vossen en dassen zijn oak geen uitzonderingen. 0p bepaalde plaatsen zijn er tevens vrij veel bevers. Denk er aan dat vanaf de maand oktoher tot aan het einde van het jaar de elandejacht geopend is in het reservaat. Tijdens die periode is het dus het beste op de gebakende wegen en paden te blijven. De vogels die in Glaskogen leven, zijn typisch veer de naaldwouden van Midden-Zweden. Hier broeden o.a. braamsluipers, drietenige spechten, koperwieken, goudhaantjes, notekrakers en klapeksters. 0nder de roofvogelsoorten treft u giervalken, buizerds en allerlei uilen. Zwartkelige en roodkelige duikers hebben hun revier langs verscheidene meren. Neem uw kijker mee! In Glaskogen gedijen vele soorten varens en andere sporendragende planten. Glaskogen ligt midden op de grens tussen noordelijke en zuidelijke plantesoorten, hetgeen er de flora aantrekkelijk en afwisselend maakt. Dwergberken en sneeuwwilgen, gewoonlijk alleen maar in Noord-Zweden te zien, vindt men in het reservaat. Hier zijn oak typische voorbeelden van de vegetatie van de streek, zoals de lindenweide bij Gangen, het hazelaarsbosje bij Kalleboda en de droge weide bij Halvardsnas.

Bron / Website: Tekst uit brochure Glaskogen Naturreservat, www.Arvika.se

Submenu pagina's & links