De Euregio Kanorally Recreatieve Prestatietocht over het Kanaal tussen Almelo en Nordhorn

De Euregio Kanorally is een recreatieve Prestatietocht over het Kanaal tussen Almelo en Nordhorn Eťn van de onderdelen om van het kanaal Almelo-Nordhorn omringende landschap een drager van nieuwe activiteiten te maken, is het voor de kleine recreatievaart weer bevaarbaar maken van dit kanaal. Gezien de vele -overigens te overwinnen- belemmeringen komt daartoe thans vooreerst de kanovaart in aanmerking. Om die reden is een route "uitgezet" tussen de jachthaven in het centrum van Almelo en de Vechtesee in Nordhorn. De route is in totaal 36 km. lang, kent 14 (!) kluunplaatsen en is door een ervaren kanoŽr in 7 uur te varen.

Vanuit de stad varende ervaart men al snel ter rechterzijde het zich als een blokkendoos manifesterende Banis-gemaal, in 1959 gebouwd om het laag gelegen Almelo voldoende droog te houden. Daartoe werd in 1981 ook het Lateraalkanaal gegraven dat over ruim 1 km. met het tracť van het kanaal Almelo-Nordhorn in oostelijke richting samenvalt.

Tijdens de vaartocht maakt men kennis met de 4 ijzeren ophaalbruggen, niet meer ophaalbaar, maar de tand des tijds goed doorstaan. De eerste vanaf Almelo is de Rikmansbrug bij Albergen en de 2e staat bij de gerestaureerde dubbele sluis onder Reutum (t.b.v. de Agelerweg). Zes kilometer verderop verschijnt de Hunnebrug vlak na het natuurgebied Agelerbroek/Voltherbroek en bij Denekamp bevindt zich de Harsseveldbrug, daar waar de Schiphorstdijk/Damweg het kanaal kruist.

Van de oorspronkelijk 13 brugwachterswoningen bestaan er nog slechts 2 in min of meer hun oorspronkelijke vorm. Zes sluizen waren destijds noodzakelijk om de schepen de hoogteverschillen tussen Almelo en Nordhorn te kunnen overwinnen. Van de 5 op Nederlands grondgebied is daarvan slechts de Koppel- of dubbele sluis onder Reutum behouden en gerestaureerd. De sluis op de grens met Duitsland is onlangs (gedeeltelijk) gerestaureerd. De overige sluizen zijn vervangen door dammen of stuwen.

Het Schuivenhuisje is echter het meest bekende monument op de route, even na eerder genoemde Harseveldbrug bij Denekamp. Het is het enige nog bestaande in- c.q. aflaatwerk waar de Dinkel het kanaal kruist en het kanaal van water moest voorzien. Zes gemetselde kokers met daarin stalen schuiven (ondergebracht in het Schuivenhuisje) zorgden voor de juiste hoeveelheid water voor het kanaal. Omdat de instroom van water echter verzanding veroorzaakte in het kanaal werd in 1904 naast dit aflaatwerk een duiker met schuiven onder het kanaal gebouwd waardoor de Dinkel ook onder het kanaal door kon stromen: het Nieuwe Werk.

Direct na de grensovergang bevindt zich op Duits grondgebied de 2e (overigens gedeeltelijk) gerestaureerde sluis, duidelijk een ander ontwerp dan de overige, die de verbinding tussen Almelo met de Vechtesee, de Vechte en de Duitse veenkanalen compleet maakt. Het douanehuisje direct links aan het water met daarachter het witte voormalige grenskantoor annex woonhuis is nog aanwezig. De initiatiefnemers van deze route hoopt dat veel plezier wordt beleefd bij deze sportieve tocht.

In- uitstappen: Maar 14 keer !
Kilometers: 35
Tijd: van 9 tot 5 's middags
Overdragen: ook maar 14 keer
Klasse: Het is een Klasse route door een Klassiek Twents Landschap
Landschap: Een Rustiek kanaal
Camping: In Nordhorn, Duitsland, bij Bootsverein Nordhorn, aan de Vechtesee

Website: Stichting EKR
Bron: Ico Jongerden, bestuurslid Stichting EKR

Submenu pagina's & links